Zwiedzanie wystawy czasowej: „Walery Eljasz Radzikowski (1841-1905) – artysta i patriota”


W niedzielę 5 lutego 2023 roku o godz. 12,00 zapraszamy na kuratorskie oprowadzanie po wystawie czasowej pt. „Walery Eljasz-Radzikowski (1841-1905) – artysta i patriota”, które poprowadzi kierownik Działu Zbiorów Muzeum Niepodległości i autorka wystawy – Małgorzata Karolina Piekarska.

5 lutego 2023 roku, godzina 12.00

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Oddział Muzeum Niepodległości

ul. Skazańców 25

01-532 Warszawa