WYDARZENIE: Od gruszy do szubienicy, czyli rekonstrukcja Drogi Straceń


Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenie z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego – najdłużej trwającego zrywu niepodległościowego w historii Polski.

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych po zmroku na spacer historyczny w świetle pochodni. Tematem wydarzenia będą egzekucje skazanych na śmierć więźniów X Pawilonu, które niejednokrotnie odbywały się nocami. Ostatnią drogę oświetlano skazanemu pochodniami. Spacer rozpocznie się na dziedzińcu dawnego więzienia, wokół gruszy „pamiętającej” osadzonych tu powstańców styczniowych, zakończy zaś na miejscu straceń pod murem Cytadeli Warszawskiej.

26 stycznia 2022 roku, godzina 18.00
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości
ul. Skazańców 25
01-532 Warszawa