,,Podróż do Wierszyny – Sybiracy”


Muzeum Niepodległości w Warszawie

i

Agencja Artystyczna MDM

zapraszają

na wystawę ,,Podróż do Wierszyny – Sybiracy”

 

        Organizowana w Muzeum Niepodległości wystawa prezentuje ,,małą Polskę”, wieś Wierszynę, położoną niedaleko Irkucka, a oddaloną od naszego kraju o ponad 6,5 tys. kilometrów. Ekspozycja pokazuje życie codzienne osadników, którzy  przyjechali w te rejony w 1910 roku w poszukiwaniu lepszego życia. Do dnia dzisiejszego  potomkowie pierwszych mieszkańców Wierszyny utrzymują tradycję, język i kulturę polską.

Wyprawa, której owocem jest wystawa, została zrealizowana w 70. Rocznicę deportacji oraz w 100-lecie powstania polskiej wsi na Syberii. Na ekspozycję składają się fotografie autorstwa dziennikarzy Edyty Poźniak i Andrzeja Gajcego oraz materiały filmowe Tomasza Dawida Jędruchowa. Wśród unikatowych zdjęć pokazywanych w Muzeum Niepodległości zobaczymy m in. fotografię najstarszych mieszkańców Wierszyny, Franciszka i Anny Kustos, szkołę polską oraz syberyjskie krajobrazy. Wystawa skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, pragnących poznać historię tej niezwykłej społeczności – Polskich Sybiraków.

Wystawa będzie czynna od 19 września do 18 listopada 2012 r.

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej,

oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie

ul. Skazańców 25