Wystawa czasowa: “Kartka z muzealnego kalendarza. Współczesne kalendarze w zbiorach Muzeum Niepodległości”


„Zbiór przepisów i prawideł, służących do podziału czasu według niektórych zjawisk przyrodzonych, oraz do wyznaczania daty świąt stałych i ruchomych, nazywamy kalendarzem. Gdy z biegiem czasu przepisy te i prawidła ogólnie zostały przyjęte, kalendarz dał możność orientowania się w czasie i stał się nieodzownym zarówno dla przeciętnego człowieka, jak i dla badacza przeszłości.”

– Gabriel Tołwiński, O kalendarzu, jego znaczeniu oraz reformach, dokonywanych różnemi czasy, Warszawa : M. Arct, 1903, s. 3.

1 grudnia 2022 roku o godzinie 11.00 w Galerii Plakatu Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej odbędzie się wernisaż wystawy „Kartka z muzealnego kalendarza. Współczesne kalendarze w zbiorach Muzeum Niepodległości”. Na wystawie zaprezentowane zostaną współczesne kalendarze muzealne, które znajdują się w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie. Serdecznie zapraszamy!