WERNISAŻ: „ Poszły wici po zaściankach. Insurekcja 1863” – wystawa


Zapraszamy serdecznie na wernisaż wystawy pt. „ Poszły wici po zaściankach. Insurekcja 1863”, który odbędzie się dnia 27 kwietnia 2023 roku, godzina 12.00 w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej . Tytuł wystawy wynika z drobnoszlacheckiego charakteru zrywu narodowowyzwoleńczego z lat 1863-1865.

Rdzeń wystawy stanowią obrazy Wojciecha Piechowskiego (1849-1911), artysty malarza urodzonego  w Nosarzewie Borowym niedaleko Mławy.

Pierwszy z nich „Puszczyk”, namalowany w 1907 roku w nurcie romantycznym, przedstawia śmierć rannego powstańca styczniowego, drugi, namalowany w 1890 roku, znany jest pod wymiennie stosowanymi,  wymownymi tytułami: „Pożegnanie” lub „Za chlebem”.

Wojciech Piechowski odebrał staranne wykształcenie malarskie. Był uczniem Wojciecha Gersona, Warszawskiej Szkoły Rysunkowej. Doskonalił swoje umiejętności w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium oraz w prywatnej pracowni Józefa Branta. W okresie pobierania nauki zawarł największe przyjaźnie z Antonim Piotrowskim i Józefem Chełmońskim, szczególnie ten ostatni wysoko cenił sztukę przyjaciela. Piechowski doceniany przez współczesnych za granicą, niedoceniany w kraju należy niestety do grona artystów zapomnianych.

Ponadto na wystawie zaprezentujemy m.in.: pas kontuszowy, dokumenty, fotografie, XIX- wieczną broń czarnoprochową oraz granitową rzeźbę, która według tradycji towarzyszyła oddziałowi powstańczemu dowodzonemu przez Zygmunta Padlewskiego.

Wystawa będzie prezentowana od 27 kwietnia do 20 czerwca 2023 r. w Galerii Malarstwa Historycznego Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

Wystawa powstała we współpracy z Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

Wystawa zorganizowana w ramach obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Muzeum Niepodległości w Warszawie, które odbywają się pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.

27 kwietnia 2023 roku, godzina 12.00
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości
ul. Skazańców 25
01-532 Warszawa