Święta Państwowe w plakacie


Wystawa prezentuje plakaty ze zbiorów Muzeum Niepodległości, poświęcone czterem świętom państwowym obchodzonym w dniach: 1 maja, 3 maja, 22 lipca i 11 listopada. W ostatnich stu latach nadawano im szczególną rangę, choć nie można tu mówić o ciągłości. Rocznicę Konstytucji 3 maja i odzyskania niepodległości świętowano w Polsce przed II wojną światową oraz po 1989 r., natomiast Święto Pracy i Narodowe Święto Odrodzenia Polski były najważniejszymi dniami uroczystymi PRL-u.

Święta te dzieli ogromny dystans znaczeń, ideologii i podejścia do historii. Plakaty im poświęcone mają jednak cechę wspólną: próbę zaangażowania odbiorcy w uroczysty, propaństwowy wymiar święta.

Celem wystawy jest zderzenie sposobów graficznego opowiadania o ważnej ? w ujęciu autora dzieła ? rocznicy za pomocą używanych motywów, figur alegorycznych, stylizowanych cyfr i kolorystyki. Naszym zamierzeniem jest zwrócenie uwagi widza na atmosferę plakatu, która w założeniu powinna rodzić uczucie dumy, radości i szacunku dla państwa. W odmienny sposób starają się przekazać te wartości plakaty okresu lat. 50., dzieła przedstawicieli Polskiej Szkoły Plakatu i wreszcie współcześni nam twórcy.
Na wystawie prezentujemy ponad 60 plakatów, których twórcami byli tak znani artyści-plastycy jak Tadeusz Trepkowski, Wiktor Górka, Zbigniew Kaja, Wojciech Fangor, Henryk Tomaszewski czy Henryk Welik.