SPORT W DRUGIEJ RZECZPOSPOLITEJ


W czwartek 16 maja 2019 r. o g. 12.00

zapraszamy do

Galerii Brama Bielańska

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

na wernisaż wystaw


»Dyplomy sportowej Drugiej Rzeczpospolitej«

oraz

»Gwiazdy sportu Niepodległej«


Na wystawie »DYPLOMY SPORTOWEJ DRUGIEJ RZECZPOSPOLITEJ« symbolicznie zaprezentowane zostaną niepowtarzalne dyplomy sportowe z okresu II RP, zarówno nagrodowe, honorowe, jak i uznaniowe. Obiekty te, pochodzące ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, stanowią jedynie małą część imponującej kolekcji. Dyplomy wybrane na wystawę mają za zadanie udowodnić, jak ważne miejsce zajmował sport w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Historia pokazuje, że sport poza walorami rekreacyjno-zdrowotnymi wiąże się też z propagowaniem wartości patriotyczno-społecznych, które choć w niemniejszym stopniu niż działania polityczne czy wojskowe – również miały wpływ na kształtowanie odradzającego się państwa. Na wystawie przedstawione zostały ponadto sylwetki polskich sportowców, którzy w tamtym okresie odnosili ogromne sukcesy, a mimo to nie są dobrze znani szerszej publiczności. Należą do nich m.in.: Jerzy Braun, Henryk Chmielewski, Franciszek Szymczyk czy Leszek Lubicz-Nycz.

Kolekcja dyplomów została dobrana w taki sposób, aby pozwoliła zaprezentować, równie ciekawe, zmiany zachodzące w sztuce i wzornictwie na przestrzeni zaledwie 21 lat. Podczas oglądania wystawy można zaobserwować mnogość form, wzorów i technik wykonania. Mogłoby się wydawać, że dyplom to forma przekazu, która nie daje artystom zbyt wielu możliwości. Tymczasem projekty są zaskakująco różnorodne i pomysłowe. Stanowią wyjątkowe dzieła sztuki. Można tu zaobserwować konwencjonalne inspiracje, ale także odważne podejście do projektu, zgodne z nowymi wówczas prądami w sztuce.

Dyplom sportowy – symboliczna papierowa nagroda, nierzadko stanowiąca komplet z medalem nagrodowym lub innym trofeum – swoim wyglądem oddaje ducha czasów, w których powstał. Po wnikliwym prześledzeniu wszystkich dyplomów zaprezentowanych na wystawie „Dyplomy sportowe Drugiej Rzeczpospolitej” prawie niepostrzeżenie dowiemy się zaskakująco wiele o sporcie i sztuce graficznej II RP.


Wystawa »GWIAZDY SPORTU NIEPODLEGŁEJ« pozwala spojrzeć na historię międzywojennego sportu polskiego przez pryzmat najwybitniejszych postaci tamtego okresu, takich jak mistrzowie olimpijscy Halina Konopacka, Stanisława Walasiewicz i Janusz Kusociński oraz wielu innych, reprezentujących rozmaite dyscypliny. Były to gwiazdy świecące najjaśniejszym blaskiem. Stanowiące wzór nie tylko sportowy, bo bardzo wielu z nich zapisało pięknie również na kartach dziejów walki o wolność Polski.

Patroni honorowi wystaw:

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

oraz

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki


Wernisaż wystaw

»Dyplomy sportowej Drugiej Rzeczpospolitej« oraz »Gwiazdy sportu Niepodległej«

Czwartek 16 maja 2019 r. o g. 12.00

Galeria Brama Bielańska Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ul. Czujna, wjazd od strony Wisłostrady