Oto dni krwi i chwały. Reduta Ordona oraz Rakietnicy Królestwa Polskiego10 stycznia 2023, o godz. 11:00 zapraszamy na “Kuratorskie oprowadzanie po wystawach w Galerii Brama Bielańska” Oto dni krwi i chwały. Reduta Ordona, oraz Rakietnicy Królestwa Polskiego


Po wystawach oprowadzą dr Wojciech Borkowski i Jacek Borkowski. 
                


Ekspozycja podzielona jest na dwa bloki tematyczne.


Pierwsza część prezentuje zagadnienia związane z początkiem rakietnictwa polskiego, wykorzystywanego do działań zbrojnych w 1 połowie XIX wieku. Ukazane są sylwetki najważniejszych postaci związanych z tą dziedziną artylerii, prezentowany jest warsztat, w którym produkowano pierwsze rakiety oraz rekonstrukcje dziewiętnastowiecznych pocisków.


Druga część wystawy opowiada historię walk, w trakcie Bitwy o Warszawę 6 września 1831 r., wojsk polskich i rosyjskich na Reducie Ordona. Możemy dziś odtworzyć przebieg tego starcia na podstawie znalezisk z badań archeologicznych prowadzonych na reducie przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Obiekty prezentowane na ekspozycji ukazują militaria oraz przedmioty osobiste poległych żołnierzy. Zaprezentowana jest również sylwetka bohatera wspomnianej batalii Konstantego Juliana Ordona.