„Śladami miast”. Twórczość Pauliny Hortyńskiej


Od 5 lipca 2018 r.

Galeria Brama Bielańska Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ul. Czujna (wjazd od strony Wisłostrady)

zaprasza na wystawę

 

„Śladami miast”. Twórczość Pauliny Hortyńskiej

 

Autorka podjęła próbę odtworzenia na płótnie wrażeń i emocji, które towarzyszyły jej podczas pobytu w trzech, odmiennie naznaczonych przez historię, miastach: Lizbonie, Tbilisi i Lublinie. Starała się znaleźć malarskie odpowiedniki ścian tamtejszych budynków, wykorzystując przede wszystkim kolor i fakturę. Efekt? Niefiguratywne ciągi znaków, autonomiczne układy linii, plam i barw, w których odnaleźć można ślady radości, spokoju, smutku, nostalgii, strachu, uczucia pustki. Malarska opowieść o przestrzeni stworzonej przez człowieka. Przestrzeni, która potrafi o nim powiedzieć więcej niż on sam.

 

Paulina Hortyńska (1977) ukończyła Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom z malarstwa uzyskała w Zakładzie Malarstwa i Rysunku pod kierunkiem prof. Stanisława Żukowskiego w roku 2004. Do 2008 studiowała malarstwo w pracowni prof. Stassa Paraskosa na studiach podyplomowych w Cyprus College of Art. Równocześnie w roku 2007 kształciła się w, kierowanej przez artystkę Sharen Taylor, Academy of Mosaic na Cyprze, gdzie uzyskała dyplom z mozaiki artystycznej. W roku 2016 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie otrzymała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne. Promotorem pracy był prof. Ryszard Sekuła; recenzentami byli prof. Stanisław Baj i prof. Krzysztof Skarbek. Paulina Hortyńska pracuje w Katedrze Projektowania i Konserwacji Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jej prace były wystawiane w wielu galeriach na Cyprze i w Londynie.

 

Na zdjęciach reprodukcje prac Pauliny Hortyńskiej: „Nostalgia”, „Radość”, „Spokój”, „Swoboda”.