„Tryptyk Armenii: Ołtarz – Pieśń – Z ręki Boga. Katedra 2017–2018”


„Tryptyk Armenii: Ołtarz – Pieśń – Z ręki Boga. Katedra 2017–2018”


to tytuł wystawy prezentowanej

od 23 stycznia do 15 lutego 2019 r.

w Galerii Brama Bielańska

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej


Kolejnej już wystawy tego artysty w kameralnej żoliborskiej galerii. Od 9 lipca roku 2016, dnia jego osiemdziesiątych urodzin, prezentowaliśmy w Galerii Brama Bielańska wystawę prac Janusza Trzebiatowskiego „Pastele”.


»W cyklu „Tryptyk Ormiański”[…] szukanie światła zdecydowanie przekracza malaturę, jej powierzchowną warstwę, nie ma też zasadniczo impresyjnego odtworzenia postrzeganego przez artystę świata– pisze Stanisław Dziedzic. Armeński świat monasterów, kościołów, chaczkarów, skał czy spowitych ciszą ruin starożytnych budowli doznaje intelektualnego przetworzenia. Uwidacznia się w tych obrazach także poszukiwanie korzeni kulturowych, jakaś – być może nie do końca uświadomiona – tęsknota za sacrum, zdecydowanie wykraczająca poza fascynacje w kategoriach estetycznych. Trzebiatowski – jak się wydaje – został nie tylko urzeczony pięknem Armenii, doświadczał tamtejszej tradycyjnej gościnności, został także zafascynowany duchowością Wschodu. Będąc raczej nośnikiem kultury zachodniej, ale przecież zafascynowany także Wschodem, podejmuje interesującą próbę zderzenia obu światów – kultur, cywilizacji i systemów wartości Wschodu i Zachodu. Jak się wydaje – owo szukanie korzeni, poszukiwanie i tęsknota za sacrum przynosi ciekawą próbę identyfikacji kulturowej, w szerokim znaczeniu tego określenia.Taką Armenię postrzega Janusz Trzebiatowski, ubogacając ją o doświadczenia kulturowe polskich Ormian – tych ze Lwowa i Kresów czy współczesnego Krakowa[…], w którym Artysta żyje od kilkudziesięciu lat«.


Janusz Jutrzenka Trzebiatowski, urodzony w Chojnicach, malarz, plakacista, rzeźbiarz, scenograf, medalier, poeta, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wierny temu miastu od 1954 roku, jest autorem ponad trzechtysięcy prac, które znajdują się w ponad stu muzeach świata. Poza twórczością artystyczną jego życie wypełnia pasja społecznikowska. Owoce tej pasji to m.in. utworzona w 1958 r. Poradnia Urządzania Wnętrz Mieszkalnych, galerie sztuki (wśród nich Galeria Sztuki Polskiej w Chojnicach), Muzeum w Baszcie, Stowarzyszenie Twórcze „Polart”.


Wernisaż wystawy prac Janusza Trzebiatowskiego

pt. „Tryptyk Armenii: Ołtarz – Pieśń – Z ręki Boga. Katedra 20172018”

środa 23 stycznia 2019 r. o g. 12.00

Galeria Brama Bielańska

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ul. Czujna

Zapraszamy!