#ZaprosiliNas


Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie zaprosiło Nas na konferencję naukową pt. „W blasku zwycięstwa topnieją wszystkie winy, w mroku klęski nawet słabości i omyłki urastają do rozmiarów zbrodni”. Konferencja naukowa w 81. rocznicę śmierci Marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza, która odbędzie się w piątek 2 grudnia 2022 r. od godziny 9.30 do 13.30 przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie.

 

Wydarzenie organizowane jest przez Muzeum Armii Krajowej w Krakowie przy współudziale Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2 grudnia w godzinach 9.30-13.30
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie
ul. Wita Stwosza 12,

31-511 Kraków