#ZaprosiliNas


Od Muzeum Romantyzmu w Opinogórze otrzymaliśmy zaproszenie na “Wakacje z Romantykami”, warsztaty twórcze, lekcje muzealne, zajęcia muzyczne oraz kreatywne zabawy organizowane w Muzeum Romantyzmu podczas dwóch turnusów Wakacji.


11-15 lipca oraz 22-26 sierpnia 2022 roku
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
ul. Zygmunta Krasińskiego 9
06-406 Opinogóra Górna