WYDAWNICTWO: “Mazowsze – Polska – Polonia w walce o niepodległość. Studia i szkice z lat 2000-2021”


Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym wydawnictwem pt. “Mazowsze – Polska – Polonia w walce o niepodległość. Studia i szkice z lat 2000-2021” autorstwa prof. dr hab. Janusza Szczepańskiego.

Publikacja została wydana pod redakcją: dr Janusza Gmitruka, dr Beaty Michalec oraz dr Tadeusza Skoczka.

Niniejszy tom studiów i szkiców, prezentujący 31 opracowań prof. Janusza Szczepańskiego z lat 2000–2021, nawiązuje do trzech głównych nurtów Jego badań nad problematyką niepodległościową. W ich zakres wchodzą: postawy społeczeństwa ziem polskich i Mazowsza wobec walk o niepodległość w latach 1794–1918, podczas wojny 1920 r. i bolszewickiego najazdu oraz wkład Polonii w odzyskanie niepodległości przez państwo polskie.

Publikacja jest dostępna do pobrania w Dziale Publikacji Muzeum Niepodległości w Warszawie.