WYDARZENIE: Wszechnica Ormiańska


W ramach ,,Wszechnicy Ormiańskiej” odbędzie się spotkanie z ambasadorem Piotrem Skwiecińskim, autorem książki ,,Koniec ruskiego miru? O ideowych źródłach rosyjskiej agresji”. Spotkanie odbędzie się 1 czerwca o godz. 18.00 w głównej siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie, Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Ormiańska – Armenian Foundation – Հայկական Հիմնադրամ oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Zapraszamy!