WYDARZENIE: Wszechnica Kościuszkowska, Jubileusz 90-lecia i 66-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Mariana Marka Drozdowskiego


Zapraszamy na kolejną edycję Wszechnicy Kościuszkowskiej, która odbędzie się 29 grudnia 2022 roku w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, siedzibie głównej naszego Muzeum.
Tym razem okazją do spotkania się będzie jubileusz 90-lecia i 66-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Mariana Marka Drozdowskiego, a także towarzysząca wydarzeniu prezentacja księgi pamiątkowej pt. Kalejdoskop historyczny zawierającej artykuły dedykowane jubilatowi.

Podczas spotkania odbędzie się koncert wigilijny, projekcja filmu oraz okolicznościowe wystąpienia. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo.


29 grudnia 2022 roku, godzina 12.00
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
00-240 Warszawa