WYDARZENIE: Wszechnica Kościuszkowska, Jubileusz 90-lecia i 66-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Mariana Marka Drozdowskiego


W Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, siedzibie głównej naszego Muzeum, zakończyła się właśnie kolejna edycja Wszechnicy Kościuszkowskiej.
Tym razem okazją do spotkania był jubileusz 90-lecia i 66-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Mariana Marka Drozdowskiego, a także towarzysząca wydarzeniu prezentacja księgi pamiątkowej pt. Kalejdoskop historyczny zawierającej artykuły dedykowane jubilatowi.

List od Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika, odczytała Magdalena Biernacka, z-ca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki UMWM. Od Marszałka Adama Struzika profesor Marian Marek Drozdowski otrzymał także dyplom uznania. Dyrektor Muzeum Niepodległości Tadeusz Skoczek przekazał jubilatowi dyplom oraz medal, a także album wydany przez nasze Muzeum.


Podczas spotkania odbył się koncert wigilijny, projekcja filmu oraz okolicznościowe wystąpienia. Wydarzenie było transmitowane na żywo.

Jubilatowi gratulujemy!29 grudnia 2022 roku, godzina 12.00
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
00-240 Warszawa
_____________________________________________________________________________________________________________________________