WYDARZENIE: „Transporty warszawskie” – spotkanie edukacyjno-historyczne w ramach projektu „Przekazywanie pamięci. Prezentacja książki Wandy Kiedrzyńskiej pt. „Ravensbrück – kobiecy obóz koncentracyjny””


Zapraszamy na kolejne spotkanie odbywające się w ramach “Przekazywanie pamięci”, które odbędzie się pt. “Transporty warszawskie”. Spotkanie odbędzie się w Muzeum Dulag 121 15 kwietnia o godzinie 15.00 i będzie połączone z prezentacją książki Wandy Kiedrzyńskiej pt. “Ravensbrück – kobiecy obóz koncentracyjny”.

Wśród Polek więzionych w niemieckim hitlerowskim obozie koncentracyjnym KL Ravensbrück znajdowały się również kobiety przywiezione z Warszawy. W „transportach warszawskich” wywożono najpierw więźniarki z Pawiaka, a później z Powstania Warszawskiego i obozu przejściowego Dulag 121 w Pruszkowie.

Powyższe kwestie zostały opisane między innymi na łamach książki Wandy Kiedrzyńskiej pt. „Ravensbrück – kobiecy obóz koncentracyjny”. Walorem wspomnianej monografii jest fakt, że jest to praca naukowa napisana przez świadka historii. Autorkę najpierw więziono na Pawiaku, skąd została wywieziona do obozu.

Opierając się na przytoczonej publikacji spotkanie przybliży okoliczności transportów, które odeszły z Warszawy i Pruszkowa do KL Ravensbrück oraz losy niektórych wówczas deportowanych kobiet. Opisywane spotkanie jest kolejnym w ramach projektu poświęconego kultywowaniu pamięci, który został zapoczątkowany w grudniu ubiegłego roku w Muzeum Niepodległości.          

15 kwietnia 2023, godz. 15.00
Muzeum Dulag 121
ul. 3 Maja 8a

05-800 Pruszków