WYDARZENIE: szkolenie dla nauczycieli polonijnych


W dniu 10 marca odbyło się szkolenie dla nauczycieli polonijnych, organizowane we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą. Intensywny dzień otworzyło spotkanie, w czasie którego Kierownik Działu Edukacji, Pan Lech Marchlewski, powitał uczestników. Goście obejrzeli film wprowadzający w historię Muzeum oraz mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną. Teresa Kołakowska, kierowniczka Akademii Seniora, opowiedziała również o działalności Akademii. Następnie nauczyciele wzięli udział w zajęciach przygotowanych dla nich. Magda Bilińska, koordynatorka spotkania, oraz Wiesława Dłubak-Bełdycka poprowadziły zajęcia na wystawach stałych oraz w sali edukacyjnej. Joanna Oleszczuk wspomogła przedsięwzięcie od strony technicznej. Edukatorki opowiedziały o wystawie, a także podzieliły się swoimi pomysłami w zakresie edukacji patriotycznej. Nauczyciele również chętnie wymieniali się swoimi doświadczeniami.

Dziękujemy za miłą współpracę i polecamy się na przyszłość!

10 marca 2023 roku
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
00-240 Warszawa


___________________________________________________________________________________________________________________________