WYDARZENIE: Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego


Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego. Tym razem zaprezentujemy publikację dr. Janusza Gmitruka pt. “Kazimierz Banach (1904-1985). W poszukiwaniu drogi”.

Kazimierz Banach był działaczem młodzieżowym, ludowym i oświatowym, pedagogiem i publicystą. Nazwisko tego chłopskiego syna ziemi świętokrzyskiej wpisało się na trwałe w dzieje ruchu młodowiejskiego i politycznego ruchu ludowego XX wieku. W publikacji odnajdziemy m.in. odezwy, sprawozdania i raporty Delegata Rządu RP Kazimierza Banacha z Wołynia z 1943 r.

Prowadzenie: Piotr Maroński

Udział w dyskusji: dr Janusz Gmitruk, dr Mateusz Ratyński, prof. Romuald Turkowski

24 maja 2023 (środa), godz. 13.00
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
00-240 Warszawa