WYDARZENIE: premiera filmu ,,Kapelani Golgoty Wschodu”


W dniu 13 kwietnia obchodzony jest corocznie Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Z tej okazji w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, siedzibie głównej Muzeum Niepodległości odbyła się warszawska premiera filmu ,,Kapelani Golgoty Wschodu”. Film upamiętnia sylwetki duszpasterzy Wojska Polskiego zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze, niosących wsparcie duchowe polskim jeńcom osadzonym w Kozielsku, Ostaszkowie  i Starobielsku. W pokazie udział wzięli: Autorka scenariusza i reżyserka Bogusława Stanowska-Cichoń; Dziekan Straży Granicznej, Rzecznik Ordynariatu Polowego ks. płk dr Zbigniew Kępa; Dyrektor Muzeum Ordynariatu Polowego płk dr Jacek Macyszyn  oraz Prezes Stowarzyszenia Pamięci Kapelanów Katyńskich dr Łukasz Stefaniak. Wprowadzenia dokonał dr Krzysztof Bąkała kierownik Działu Historii i Badań Naukowych Muzeum Niepodległości.

13 kwietnia 2023 roku, godzina 13.00
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
00-240 Warszawa______________________________________________________________________________________________________________________________