WYDARZENIE: „Konspiracyjne życie w obozie” – spotkanie edukacyjno-historyczne


16 grudnia 2022 roku zapoczątkowaliśmy w Muzeum Niepodległości w Warszawie projekt edukacyjno-historyczny zatytułowany Przekazywanie pamięci. Prezentacja książki Wandy Kiedrzyńskiej pt. „Ravensbrück – kobiecy obóz koncentracyjny”. Celem wspomnianej inicjatywy jest organizacja spotkań dla młodzieży i dorosłych. Projekt służy pielęgnowaniu pamięci o kobietach, Polkach, więźniarkach niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück. Spotkanie będzie poświęcone prezentowanej przez więźniarki postawy oporu wobec terroru obozowego, zarówno w kontekście działań edukacyjnych jak i innych aktywności kulturalnych i religijnych czy funkcjonowania konspiracyjnej drużyny harcerskiej za drutami obozu.

8 maja 2023, godz. 12.00
świetlica GOK w Magdalence
ul. Lipowa 28
Gmina Lesznowola