WYDARZENIE: Konferencja naukowa pt. “95. rocznica ZMW RP «Wici»”.


Wraz z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zapraszamy na konferencję naukową pt. “95. rocznica ZMW RP «Wici»”, która odbędzie się w dniach 29–30 czerwca 2023r.

PROGRAM

29 CZERWCA 2023 R. (CZWARTEK), GODZ. 10:00 w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (al. Wilanowska 204)

OTWARCIE KONFERENCJI
Dr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Dr Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie

REFERATY
Dr Janusz Gmitruk (MHPRL): Rola dziejowa Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”
Dr hab. Arkadiusz Indraszczyk (UPH, MHPRL): Założenia ideologiczne ZMW RP „Wici (czerwiec 1928)
Prof. dr hab. Andrzej Lech (UŁ): Agraryzm wiciowy
Dr hab. Marcin Wichmanowski (UMCS): Młodzież w myśli politycznej PSL „Piast”
Dr Mateusz Ratyński (MHPRL): Relacje między Stronnictwem Ludowym a ZMW RP „Wici” w okresie II RP
Dr Mirosława Bednarzak-Libera (MHPRL): Koncepcja uniwersytetów ludowych Ignacego Solarza
Prof. dr hab. Kazimierz Przybysz (UW, ALK): Wiciarze w okresie II wojny światowej
Dr Iwona Błaszczak (SGGW): Historia uniwersytetów ludowych

Koncert muzyki ludowej
Kapela Ludowa Zespołu Artystycznego „PROMNI” im. Zofii Solarzowej z SGGW pod kierownictwem Radosława Puszyło.

Po konferencji odbędzie się spotkanie działaczy Mazowieckiego Związku Młodzieży Wiejskiej. Powitanie i prowadzenie spotkania Stanisław Skrzypczyk – przewodniczący konwentu.

Poczęstunek

30 CZERWCA (PIĄTEK), GODZ. 10:00 w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie (al. Solidarności 62), Księgarnia

REFERATY

Dr Agnieszka Zięba-Dąbrowska (MHPRL): Przyjaciele i współpracownicy ZMW RP „Wici” w okresie II RP
Prof. dr hab. Romuald Turkowski (UW, MHPRL): ZMW „Wici” po wojnie (1945–1948)
Dr hab. Arkadiusz Indraszczyk (UPH, MHPRL): „Wici” na emigracji
Dr Tadeusz Skoczek (MN): Próba odrodzenia „Wici” na ziemi krakowskiej po 1956 roku
Dr Marian Zalewski (ZG ZOSP RP): Akademickie „Wici” Zarządu Krajowego ZMW
Mgr Adam Nowak: Jesteśmy spadkobiercami Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”
Mgr Anna Przybylska (ZHRL): ZMW RP „Wici” w zbiorach Zakładu Historii Ruchu Ludowego
Mgr Radosław Baka, mgr Emilia Kwiatkowska: ZMW RP „Wici” w zbiorach Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego