WYDARZENIE: Pawiak 1939-1944. Historia niemieckiego więzienia – spotkanie z Joanną Gierczyńską


W sobotę, 6 maja, o godz. 17.00 gościem Muzeum Dulag 121 będzie Joanna Gierczyńska – kierownik Muzeum Więzienia Pawiak, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie. Podczas spotkania, które odbędzie się pod tytułem “Pawiak 1939-1944. Historia niemieckiego więzienia” przybliżona zostanie słuchaczom historia więzienia Pawiak – największego i najokrutniejszego więzienia na terenie Generalnego Gubernatorstwa podczas II wojny światowej, przez którego mury przeszło blisko 100 tys. więźniów.
37 tys. z uwięzionych osób rozstrzelano, 60 tys. wywieziono do obozów koncentracyjnych. Szczególnie w dwóch pierwszych latach funkcjonowania Pawiak pełnił kluczową rolę w realizacji niemieckiej polityki eksterminacji polskich elit (Akcja AB). Później trafiały do niego też osoby zatrzymane w ulicznych łapankach. W końcu lipca 1944 r. więzienie zostało zlikwidowane, a opustoszały kompleks więzienny został wysadzony w powietrze 21 sierpnia 1944 r.

Zapraszamy!

Joanna Gierczyńska – historyk, muzealnik, starszy kustosz i kierownik Muzeum Więzienia Pawiak, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie. Autorka i współautorka scenariuszy wystaw stałych w Muzeum Więzienia Pawiak i mauzoleum Walki i Męczeństwa w al. Szucha 25 oraz filmów dokumentalnych poruszających tematykę historii Pawiaka i Szucha.

sobota, 6 maja, o godz. 17.00
Muzeum Dulag 121
ul. 3 Maja 8a,
05-800 Pruszków