“Współczesne wymiary samorządności. 20 lat reformy samorządowej na Mazowszu” – konferencja


Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

dr Tadeusz Skoczek

dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie

dr Janusz Gmitruk

dyrektor Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego

Ludwik Węgrzyn

Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich

 

zapraszają na konferencję naukową

Współczesne wymiary samorządności. 20 lat reformy samorządowej na Mazowszu

 

11 lipca 2018 r. godz. 10.00

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ul. Skazańców 25, Warszawa

 

 

Program konferencji

10.00

Powitanie uczestników: dyrektor Muzeum Niepodległości dr Tadeusz Skoczek

Otwarcie obrad: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

 

Część I. 10.30–12.15 Samorządność – perspektywa historyczna i społeczna

prowadzenie: dr Agnieszka Werenowska, dr Jolanta Załęczny

 

prof. zw. dr hab. Henryk Skorowski (UKSW) Samorządy szkołą upodmiotowienia wspólnoty lokalnej i uobywatelnienia jednostki

 

dr hab. Franciszek Kampka, prof. SGGW (SGGW) Etyka praworządności realizacją dobra wspólnego

 

dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości, Akademia Humanistyczna w Pułtusku) Kształtowanie tradycji patriotycznych i poczucia tożsamości lokalnej jako element działalności samorządu  (na przykładzie Legionowa)

 

dr Tomasz Herudziński, dr Piotr Swacha  (SGGW) Proces legitymizacji władz samorządowych okresu transformacji systemowej w Polsce – perspektywa badań sondażowych

 

dr Magdalena Markocka (UKSW) Rola samorządów w upodmiotowieniu społeczności lokalnych

 

mgr Rudolf Borusiewicz (Związek Powiatów Polskich) Samorząd w 100-leciu 

 

dr Mariusz Kosieradzki  (SGGW) Polscy socjologowie II RP wobec samorządności

 

12.15–12.45 Przerwa kawowa

 

Część II. 12.45–14.45 Gospodarcze aspekty samorządności

prowadzenie: dr Ewa Jaska, dr Tadeusz Skoczek

 

dr Marcin Wajda (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) Mazowiecka polityka spójności

 

dr hab. Agata Balińska (SGGW) Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki – przykład województwa mazowieckiego 

 

mgr Krzysztof  Dzietczyk  (UMCS) Samorząd gospodarczy w Polsce

 

dr Kinga Gruziel  (SGGW) Ekonomiczne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce 

 

prof. dr hab. K. Krzyżanowska, mgr Sławomir Wawrzyniak (SGGW) Strategia rozwoju gminy miasta Bieruń – perspektywa rozwoju turystyki

 

dr Anna Parzonko, dr Anna Sieczko (SGGW)  Rola samorządów w rozwoju przedsiębiorczości

 

mgr Paweł Dziemdziela (SGGW) Powstanie i rozwój samorządu na przykładzie powiatu zgierskiego

 

dr Ewa Jaska, dr Agnieszka Werenowska  (SGGW) Znaczenie public relations w kreowaniu wizerunku jednostek samorządu terytorialnego