PRELEKCJA EDUKACYJNA: Więźniowie pochodzenia żydowskiego na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944


Serdecznie zapraszamy do udziału prelekcji edukacyjnej prowadzonej przez Roberta Hasselbuscha pt. Więźniowie pochodzenia żydowskiego na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944”.

Prelekcja odbędzie się we wtorek 20 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00

Historia Pawiaka jako więzienia gestapo jest związana z martyrologią ludności pochodzenia żydowskiego. Wśród osadzonych znajdowali się między innymi mistrz szachowy Dawid Przepiórka, lekarz i pedagog Janusz Korczak oraz archiwista getta warszawskiego Emanuel Ringelblum. Prelekcja przybliży między innymi: okoliczności uwięzienia osób pochodzenia żydowskiego za pawiackimi murami oraz inne zagadnienia dotyczące represji wobec Żydów i ich eksterminacji przez okupanta niemieckiego.


20 kwietnia 2023 roku, godzina 10.00
Muzeum Więzienia
 Pawiak
Oddział Muzeum Niepodległości
ul. Dzielna 24/26
00-162 Warszawa