VII edycja Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”


Osoby zaangażowane społecznie, altruiści, współcześni bohaterowie –

to z myślą o nich

Muzeum Powstania Warszawskiego

ogłosiło

VII edycję Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”.

 

Do 10 grudnia 2017 r.

można do niej zgłosić kogoś, kto bezinteresownie robi wyjątkowe rzeczy dla innych.

 

Honorowe wyróżnienie jest przyznawane w trzech kategoriach:

1) za całokształt dokonań oraz godną naśladowania postawę życiową;

2) za aktywność społeczną (np. dzieło, inicjatywę) stanowiącą wzór dla młodego pokolenia;

3) za wyjątkowy czyn (np. podjęcie błyskawicznej decyzji ratowania zagrożonego życia ludzkiego).

 

O nagrodzie, regulamin i formularz zgłoszeniowy:

https://www.1944.pl/artykul/zglos-swojego-kandydata-do-nagrody-im.-jana-ro,4727.html