Salon Dobrej Książki: Wiara na wygnaniu


W środę 15 lutego o godz. 12.00 zapraszamy do Muzuem X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (oddział Muzeum Niepodległości) na kolejną odsłonę cyklu Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego. Tym razem zaprezentujemy książkę ks. kanonika dr. Błażeja Michalewskiego Wiara na wygnaniu wydaną w serii Biblioteka Zesłańca przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2022.

Autor w swoich badaniach skupił się na historii i losach kościoła rzymskokatolickiego w sowieckim Kazachstanie.

Martyrologium Kościoła, pisane krwią męczenników przez wieki, przypomina słowa Jezusa: „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać” (J 15,20). Jest ono świadectwem przeszłości, jednocześnie jednak, jako pisana wiarą historia, staje się przestrogą na przyszłość.

Każdy system totalitarny utrwalenie swojej pozycji rozpoczyna od walki z religią i ludźmi wiary, których ideały i wzorce moralne są sprzeczne z na¬rzucaną nową doktryną. Warto więc przywracać pamięć minionych lat, aby ustrzec się przed kolejnymi próbami zniewalania świadomości społecznej, zwłaszcza świadomości religijnej człowieka. Kościół katolicki jako instytucja, ale również jako konkretne osoby poddawany był represjom, szczególnie w Rosji bolszewickiej, a potem w Związku Sowieckim. Okres caratu także nie szczędził mu prześladowań, poczynając od czasów rozbiorów.

Niniejsze opracowanie obejmuje okres od lat 30. XIX wieku do lat 90. XX stulecia, czyli do rozpadu ZSRS. W pracy został w sposób szczególny uwypuklony Kazachstan, co związane jest z osobistym doświadczeniem autora. Jako kleryk Prymasowskiego Wyższego Seminarium w Gnieźnie na początku lat 90. XX wieku odbywał praktyki duszpasterskie w Szortandach, oddalonych o 70 km od stolicy Kazachstanu Nur Sułtan. Była to okazja nie tylko do zdobywania i rozwijania umiejętności duszpasterskich, lecz także możliwość spotkania ze świadkami czasu prześladowań. I chociaż w ówczesnym okresie nie do końca było to uświadomione, to jednak wywarło znaczący wpływ na zainteresowania naukowe autora.

Spotkania z osobami, które były deportowane do Kazachstanu w roku 1936, możliwość zobaczenia ziemianek, w których przyszło im żyć, miejsca, po których chodzili świadkowie wiary, jak bł. ks. Władysław Bukowiński, Sługa Boży o. Alojzy Serafin Kaszuba, rozmowy z ludźmi, którzy ich znali i byli świadkami odradzającego się na tamtym terenie Kościoła, wywarły niezatarte wrażanie, które domagało się pogłębienia przez studium tegoż zagadnienia.

15 lutego (środa), godz. 12.00

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
(Oddział Muzeum Niepodległości)
ul. Skazańców 25
01-532 Warszawa