„Romuald Traugutt w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej” – cykl “Niepodległa”


W niedzielę 28 stycznia 2018 r. o g. 12.00

zapraszamy do Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

(oddział Muzeum Niepodległości)

ul. Skazańców 25

na prelekcję

 

„Romuald Traugutt w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej”

z cyklu „NIEPODLEGŁA”

 

Prelekcję wygłosi Jan Engelgard, kierownik Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

 

W chwili wybuchu powstania styczniowego Traugutt jest sceptyczny wobec idei powstańczej. Dołącza do uczestników zrywu w kwietniu 1863 r. Bierze udział w kilku potyczkach z oddziałami rosyjskimi i latem 1863 r. udaje się do Warszawy, siedziby Rządu Narodowego. W sierpniu 1863 r. awansuje na generała. 17 października 1863 r. zostaje dowódcą powstania. Podejmuje działania dyplomatyczne – poparcia i środków finansowych dla powstania szuka w Europie. Koresponduje z rewolucjonistami, m.in. z Giuseppe Garibaldim. Doświadczenie wojskowe wykorzystuje w celu reorganizacji słabo uzbrojonych, rozproszonych oddziałów powstańczych i przekształcenia ich w regularne wojsko. Wydaje dekret uwłaszczający chłopów. Jego przywództwo jest tajne; ukrywa się pod nazwiskiem Michał Czarnecki, jako agent handlowy z Galicji. Zostaje wydany przez urzędnika Rządu Narodowego Artura Goldmana, który po aresztowaniu załamał się w trakcie śledztwa. Aresztowany przez policję carską w kwietniu 1864 r., najpierw trafia Traugutt na Pawiak, a od 19 maja jest więźniem X Pawilonu Cytadeli. Podczas przesłuchań nie wydaje nikogo i nie zdradza powstańczych tajemnic. Skazany na karę śmierci – zostaje zdegradowany i stracony przez powieszenie 5 sierpnia 1864 r. wraz z innymi powstańcami.

 

Pod hasłem „NIEPODLEGŁA”

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

zaprasza w większość niedziel roku 2018 w samo południe

na prelekcje historyczne poświęcone więźniom X Pawilonu.

 

W kolejnym miesiącu w ramach cyklu „Niepodległa”:

11 lutego – „Honorat Koźmiński w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej”,

prelekcja Michała Cieślaka

18 lutego – „Jan Witord w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej”,

prelekcja dr Anny Milewskiej-Młynik

25 lutego – „Proletariatczycy – czy zginęli za niepodległość?”,

prelekcja Michała Cieślaka.