Rewitalizacja X Pawilonu CW


Uprzejmie zapraszamy na spotkanie w dniu 15 maja (czwartek) br. związane z zakończeniem kolejnego etapu projektu: Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację  i modernizację oddziału – Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca. Spotkanie rozpocznie się na dziedzińcu miedzy X a XI Pawilonem Cytadeli Warszawskiej, przy ulicy Skazańców 25, o godzinie 9.30 i będzie miało formę spaceru, będąc dogodną okazją do zapoznania się z postępami prac remontowych.

 

Ponadto zaprezentowana zostanie cela pamięci poświęcona postaci błogosławionego O. Honorata, właśc. Wacława Koźmińskiego, więźnia X Pawilonu, który po opuszczeniu murów więziennych, złożył śluby zakonne i wielokrotnie niósł pociechę duchową więźniom Cytadeli, zwłaszcza w okresie żałoby narodowej i powstania styczniowego, w tym również skazanym na karę śmierci. Słowo wstępne wygłosi płk dr Jacek Macyszyn z Muzeum Ordynariatu Polowego w Warszawie.