Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów


Dzisiaj, 26 sierpnia 2022 roku, mieliśmy przyjemność gościć Radę Krajową Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej w siedzibie głównej naszego Muzeum. Gości powitał Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie dr Tadeusz Skoczek oraz Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych Tomasz Jagodziński.

Na spotkaniu gościliśmy Bożenę Konikowską z Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych (Przewodniczącą Rady Krajowej RSR RP) oraz Marszałka Tadeusza Samborskiego (wiceprzewodniczącego Rady Krajowej RSR RP, prezesa Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Krajobrazy”), a także Wiceprzewodniczącego Rady Krajowej RSR RP Tomasza Kubę Kozłowskiego (Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Krajobrazy”).
Tematem przewodnim spotkania była ocena bieżącej działalności Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej i ustalenie programu do przygotowywanego walnego zgromadzenia.

Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej powstał w roku 2002 i jest niezależną reprezentacją regionalnych stowarzyszeń kultury w naszym kraju. Ten ogólnopolski związek towarzystw regionalnych kontynuuje idee Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury. Stowarzyszenie zajmuje się rozwijaniem idei regionalizmu w ścisłym powiązaniu z kształtowaniem i utrwalaniem tożsamości narodowej, oraz wspomaganiem działalności stowarzyszeń regionalnych oraz zwiększanie ich roli w kreowaniu życia społecznego. Jego zadaniem jest także szerzenie idei służby społecznej na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.26 sierpnia 2022 roku, godzina 11.00
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
00-240 Warszawa


______________________________________________________________________________________________________________________________