PUBLIKACJA: Zeszyt historyczny Zielonego Sztandaru – Album Powstanie Listopadowe


W grudniowym numerze Zielonego Sztandaru ukazał się Zeszyt Historyczny Zielonego Sztandaru poświęcony tematyce Powstania Listopadowego. Album Powstanie Listopadowe ukazał się w znakomitej serii Polskie Powstania Narodowe pod patronatem Biblioteki Jagiellońskiej i Muzeum Niepodległości. Album zawiera dwa ważne teksty Powstanie Listopadowe 1830-1831 Stanisława Szpotańskiego oraz Dziedzictwo Powstania Listopadowego w sztuce Tadeusza Skoczka.

Album otwiera tekst Wicemarszałka Sejmu RP – Piotra Zgorzelskiego pt. Nauki historii. Aktualność
dziedzictwa Powstania Listopadowego
.

Zapraszamy do lektury!