„Piłsudczana w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie”, tom I – promocja


„Piłsudczana w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie” to tytuł najnowszej publikacji naszej instytucji. Na poświęcone książce spotkanie z udziałem autora, Filipa Żelewskiego, zapraszamy w piątek 21 grudnia 2018 r. o g. 13.00 do Sali Multimedialnej im. Karola Beyera Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

 

Wydany w grudniu 2018 r. tom pierwszy publikacji „Piłsudczana w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie” to obszerny katalog muzealiów związanych z życiem i działalnością Józefa Piłsudskiego – z zakresu grafiki, malarstwa, reprodukcji, rzeźby, plakatu i fotografii. Dzięki badaniom i wnikliwym analizom autora ma układ chronologiczny i zawiera informacje o osobach i miejscach wcześniej niezidentyfikowanych. Szczegółowe opisy, poza charakterystyką obiektów, uwzględniają również informacje na temat tła historycznego. Każdy opis opatrzono ilustracją.

 

Dokonana synteza, uporządkowanie i określenie wielu nieznanych dotąd cech charakterystycznych poszczególnych obiektów – pozwolą na popularyzację zbiorów dotyczących działalności Józefa Piłsudskiego, ułatwią przeprowadzanie kwerend badawczych, organizację wystaw, poszerzanie zainteresowań związanych z postacią marszałka i okresem, w którym żył.

 

W przygotowaniu tom drugi, obejmujący muzealia z zakresu pamiątek historycznych, pocztówek, druków ulotnych i archiwaliów.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Promocja wydawnictwa

Filip Żelewski, „Piłsudczana w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie”, tom I

Piątek 21 grudnia 2018 o g. 13.00

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ul. Skazańców 25