Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych


Obchody Narodowego Dnia Pamięci

Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych

w Muzeum Więzienia Pawiak

 

W dniu 14 czerwca 2014 r. przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych. Święto powyższe zostało uchwalone 8 czerwca 2006 r. przez Sejm RP w 66. rocznicę przybycia pierwszego transportu 728 więźniów z Tarnowa do KL Auschwitz. W związku z tym na terenie Muzeum Więzienia Pawiak w dn. 12 czerwca   2014 r. odbędą się uroczyste obchody organizowane wspólnie przez Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie przy współudziale Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 12.00 na dziedzińcu Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 24/26. Po przywitaniu gości będą miały miejsce okolicznościowe przemówienia. Następnie odmówiona zostanie modlitwa ekumeniczna w intencji zgładzonych w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych. Po modlitwie nastąpi złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Drzewa Pawiackiego i przed Tablicami Pamięci w asyście Warty Honorowej Wojska Polskiego.     

 

Plakat Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych