„O Niepodległość. Wystawa pocztówek patriotycznych ze zbiorów Mariana Sołobodowskiego”


„O Niepodległość.

Wystawa pocztówek patriotycznych ze zbiorów Mariana Sołobodowskiego”


otwarta zostanie

w środę 16 stycznia 2019 r. o g. 10.00

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

przy ul. Jagiellońskiej 26.


Patronat honorowy nad wystawą objął

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik.


Ekspozycja planszowa przygotowana została w Muzeum Więzienia Pawiak przez pracowników tej placówki wespół z przywołanym w jej tytule kolekcjonerem –dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obejmuje ponad 200 obiektów(dawne pocztówki patriotyczne z kolekcji Mariana Sołobodowskiego uzupełnione zostały wybranymi obiektami ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie). To przede wszystkim pocztówki i okolicznościowe karty korespondencyjne, wydane między przełomem XIX i XX wieku a czasami nam współczesnymi.

Wybrane eksponaty w interesujący sposób ukazują postrzeganie w społeczeństwie tematyki niepodległościowej na przestrzeni przeszło stu lat: od tęsknoty za wolną Ojczyzną (ilustrowanej powielanymi drukiem motywami patriotycznymi i tematami zaczerpniętymi z ojczystych dziejów i legend), przez walkę zbrojną i wysiłek polityczny podejmowane po to, by powróciła na mapę świata, po rozmaite formy celebrowania kolejnych rocznic odzyskania Niepodległości.

Od 10 listopada 2018 do 9 stycznia 2019 r. wystawa pokazywana była w Muzeum Więzienia Pawiak, gdzie zobaczyło ją niemal 8 tysięcy zwiedzających. Od 16 stycznia br. mogą ją oglądać pracownicy, goście i interesanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej 26w Warszawie.A 20 lutego 2019 r. zostanie otwarta w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

Serdecznie zapraszamy!