Niepodległość i Pamięć


Nasze pismo ma już wieloletnią tradycję. Ukazuje się na rynku wydawniczym od 1994 roku. „Niepodległość i Pamięć” poświęcone jest historii i sztuce Polski, z szczególnym uwzględnieniem polskich ruchów niepodległościowych, społecznych, obywatelskich i kulturalnych XVIII-XXw.

Przedstawimy także Państwu materiały poświęcone muzealnictwu, a więc sektorowi, w którym Muzeum Niepodległości czynnie uczestniczy. Mamy nadzieje, że pismo naukowe „Niepodległość i Pamięć” stanie się nie tylko miejscem, gdzie będziemy dzielić się z Państwem wiedzą, ale także polem do twórczych polemik z naukowcami oraz najważniejszymi instytucjami w kraju i na świecie.

Ministerstwo Edukacji i Nauki w ostatniej ewaluacji polskich czasopism z dnia 9 lutego 2021 roku przyznało „Niepodległość i Pamięć” 20 punktów.

Zapraszamy na stronę dedykowaną naszemu magazynowi.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.