„Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”


Muzeum Niepodległości nagrodzone w konkursie „Wierzba”

 

Muzeum Niepodległości zostało po raz kolejny wyróżnione w Konkursie „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne-Wierzba”.

 

O tytuł najciekawszej wystawy, najlepszych – imprezy i wydawnictwa muzealnego 2013 r. ubiegało się 36 zdarzeń muzealnych z całego Mazowsza.

 

W ósmej edycji Konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” w kategorii „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu” nasza wystawa „Gorzka chwała. Cieniom Stycznia 1863 roku” zajęła III miejsce.

 

W kategorii „Najlepsze wydawnictwo muzealne ” nasza: publikacja „Powstanie styczniowe. Album z serii Polskie powstania narodowe” zajęła III miejsce.

 

W konkursie mogły wziąć udział muzea, których siedziba znajduje się na terenie województwa mazowieckiego.

 

Uroczystość wręczenia nagród i honorowych wyróżnień laureatom VIII edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” odbędzie się 19 września2014 r. w Żyrardowie.

 

Wystawa „Gorzka chwała. Cieniom Stycznia 1863 roku” została zorganizowana wspólnie z Muzeum Mazowieckim w Płocku w 150. rocznicę powstania styczniowego. Od 22 stycznia do 5 maja 2013 r. prezentowana była w Muzeum Mazowieckim w Płocku, następnie od 18 maja do 11 listopada 2013 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie.

            Na wystawie zaprezentowano ponad 300 obiektów muzealnych, pochodzących głównie ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, Biblioteki Narodowej, Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Państwowego w Płocku, Archiwum Diecezjalnego w Płocku, Towarzystwa Naukowego Płockiego i zbiorów prywatnych.

            Ekspozycja składała się z trzech zasadniczych części. Część pierwsza prezentowała okres poprzedzający wybuch powstania styczniowego, a więc czas rozbudzonych nadziei narodowych, przejawiających się m.in. manifestacjami patriotycznymi, demonstracyjnie noszoną żałobą narodową, czy biżuterią emblematyczną. Był to zarazem czas formowania się dwóch najważniejszych stronnictw politycznych – Czerwonych i Białych.

            W drugiej części przedstawiono walkę zbrojną na terenie Królestwa Polskiego począwszy od nocy styczniowej aż do zmagań ostatnich oddziałów partyzanckich. Broń, przykłady umundurowania, wizerunki najważniejszych dowódców i sceny przedstawiające bitwy jak również dokumenty odgrywały tu najważniejszą rolę.

            Trzecia, ostatnia część, poświęcona została represjom popowstaniowym, zsyłkom na Sybir, konfiskatom mienia, losom tysięcy Polaków, którzy poświęcili swe życie sprawie narodowej. Oprócz pamiątek związanych z zesłaniem w części tej obejrzeć można było rekonstrukcję stroju katorżnika, różnego rodzaju kajdany, narzędzia tortur, ale także niekończące się listy zesłanych i skazanych na śmierć uczestników powstania, a także zapoznać z pamiątkami i przedmiotami codziennego użytku wykonanymi przez Polaków w więzieniach oraz na zesłaniu. Dominującym motywem tej części wystawy było malarstwo o tematyce sybirackiej takich twórców jak Jacek Malczewski, Piotr Stachiewicz czy Maksymilian Gierymski.

            Wystawie towarzyszył bardzo bogato ilustrowany album – informator. Konsultację naukową przy pracach nad wystawą i albumem – informatorem udzieliła prof. dr hab. Lidia Michalska – Bracha z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, znawczyni epoki.

            Podczas Święta Niepodległości w 2013 r. wystawa i obchody rocznicy powstania styczniowego organizowane przez Muzeum Mazowieckie i Muzeum Niepodległości uhonorowane zostały wyróżnieniem przez Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na najlepsze obchody rocznicy powstania 1863 r.

 

Więcej o wystawie zobacz:

http://archiwum.muzeum-niepodleglosci.pl/wystawy/wystawy-czasowe-w-palacu/gorzka-chwala-cieniom-stycznia-1863-roku/

 

Album Powstanie styczniowe wydany w 2013 roku w serii Polskie powstania narodowe, pod patronatem Stowarzyszenia Muzealników Polskich i Biblioteki Jagiellońskiej, w wersji językowej angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej.

 

Barwne reprodukcje ze zbiorów  m. in. Muzeum Narodowego w Krakowie, Biblioteki Narodowej i Muzeum Niepodległości w Warszawie ukazują szeroką panoramę przygotowań do powstania, przebiegu i represji popowstaniowych.

 

Publikacja została przygotowana we współpracy z Oficyną Wydawniczą Proszówki, w ramach obchodów 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

 

Więcej o publikacji zobacz:

http://archiwum.muzeum-niepodleglosci.pl/wp-content/uploads/2012/10/2013.01.22.-Album.-oferta-1.pdf

 

Więcej o nagrodzonych zobacz:

http://www.mazovia.pl/komunikaty/art,2037,najlepsza-wystawa-na-mazowszu-wybrana.html