Mazowiecki Wędrowny Instytut Europejski im. Wojciecha Bogumiła JastrzębowskiegoMuzeum Niepodległości w Warszawie, Urząd Miasta Płońska i Fundacja My Obywatele Unii Europejskiej im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego zapraszają na inaugurację „Mazowieckiego Wędrownego Instytutu Europejskiego im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego”. Spotkanie odbędzie się 10 lutego 2022r. o godzinie 11.00 w Sali kinowej Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku przy ul. Płockiej 50.


Tym wyjątkowym projektem chcemy kontynuować inicjatywę Samorządu Województwa Mazowieckiego w szerzeniu świadomości obywatelstwa Unii Europejskiej na terenie województwa mazowieckiego w myśl hasła „Nie ma niepodległości bez europejskiej jedności” oraz  przekazywania wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat wybitnego Polaka – Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Spotkanie będzie połączeniem prelekcji Jana Truszczyńskiego (Byłego ambasadora Polski przy UE ) na temat jedności w Unii Europejskiej z inscenizacją historyczną odczytu Konstytucji dla Europy z okresu Powstania Listopadowego, pod kierownictwem Olgierda Łukaszewicza.


Program:


1.         Przywitanie gości zabranie głosu przez Burmistrza miasta Płońska Andrzeja Pietrasika, Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Wiesława Raboszuka oraz zastępcy Dyrektora Muzeum Niepodległości ds. administracyjnych Tomasza Jagodzińskiego

2.         Prelekcja Jana Truszczyńskiego (Byłego ambasadora Polski przy UE ) pt. Nie ma niepodległości bez europejskiej jedności

3.         Sceniczne czytanie konstytucji dla Europy W. B. Jastrzębowskiego z udziałem trojga aktorów oraz dwóch uczniów płońskich szkół (wybranych spośród uczestników)