LiteRacje o powstaniu


Polecamy, bo warto przeczytać!

 

„Literacje” (wydawane przez Stowarzyszenia LiteRacje im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego) nr 1 z roku 2013 zostały w całości poświęcone tematyce powstania styczniowego.

 

Na łamach publikacji znalazło się szereg interesujących artykułów dotykających różnych kwestii zrywu niepodległościowego z roku 1863. Numer otwiera wspomnieniowy tekst Edmunda Baranowskiego poświęcony obchodom rocznic powstania w okresie międzywojennym oraz podczas okupacji. Autor zwraca też uwagę na analogie między powstaniem styczniowym i powstaniem warszawskim. Równie osobisty charakter mają kolejne artykuły: Anny Czabanowskiej-Wróbel o praprababce Franciszce – uczestniczce powstania styczniowego, Jacka Dehnela – nawiązujący do kilku rodzinnych fotografii, czy Anety Lukas o patriotycznej atmosferze panującej w rodzinie Cholewiczów i Wankiewiczów. Tekst Zbigniewa Mikołejko jest garścią refleksji na temat utrwalenia powstania w zbiorowej i indywidualnej pamięci. Są też materiały biograficzne: tekst Aleksandry Kijak-Sawskiej o dowódcy oddziału powstańczego Aleksandrze Lüttichu i Adama Wójcika-Łużyckiego o Juliuszu Tarnowskim, powstańcu o arystokratycznym rodowodzie. Nie mogło oczywiście zabraknąć przywołania utworów literackich, w których odnajdujemy tematykę powstańczą. Maria Jolanta Olszewska pisze o utworze Józefa Narzymskiego „Ojczym”, Weronika Girys-Czagowiec omawia twórczość styczniową Stanisława Szembeka, Alicja Dąbrowska analizuje liryki powstańcze i listy Adama Asnyka, Marek Kurkiewicz pochyla się nad utworem Elizy Orzeszkowej „Gloria victis”, Weronika Grudzień-Koprowska prezentuje stanowisko Marii Dąbrowskiej wobec tematyki powstania, Anna Lewenstam pisze o tekstach Marii Wielopolskiej traktujących o powstaniu, a Paulina Małochleb analizuje obecność wydarzeń 1863 w literaturze powstałej po 1956 roku. Niewątpliwie zaciekawią czytelnika teksty Doroty Samborskiej-Kukuć, Anny Pekaniec i Urszuli Górskiej prezentujące powstanie widziane oczami XIX-wiecznych kobiet oraz Agaty Markiewicz ukazujący postawy kobiet wobec faktu zesłania bliskich im mężczyzn na Sybir. Nieco innej tematyki dotyczy artykuł Inesy Szulskiej, w którym przedstawia losy wileńskiego pomnika Murawiewa.

 

Najnowszy numer „LiteRacji” jest do nabycia w naszym kiosku muzealnym. 

 

Okladki1