Kolegium Naukowe MN – “Nieznane zdjęcia lotnicze Cytadeli Warszawskiej (1944 r.)”.


Zapraszamy na kolejne spotkanie Kolegium Naukowego Muzeum Niepodległości. Jan Engelgard zaprezentuje nieznane zdjęcia lotnicze warszawskiej cytadeli zrobione w 1944 roku.

 

Cytadela Warszawska, która przetrwała w całości I wojnę światową, została  praktycznie unicestwiona w czasie II wojny światowej. Już 11 IX 1939 roku Luftwaffe dokonało niszczycielskiego nalotu, w wyniku którego zrujnowane zostały wielkie budynki koszarowe położone w centrum twierdzy. Niewiele wiadomo, co działo się w Cytadeli w czasie okupacji. Podczas Powstania Warszawskiego stacjonujący tu silny garnizon niemiecki skutecznie uniemożliwiał połączenie sil powstańczych Żoliborza i Starego Miasta.

 

Bezcennym źródłem, dzięki któremu można określić stan Cytadeli Warszawskiej tuż po Powstaniu, są niemieckie zdjęcia lotnicze z końca 1944 roku (IX-XII). Przechowywane są one w Archiwum Narodowym College Park (USA). Otrzymaliśmy je dzięki uprzejmości Pana Zygmunta Walkowskiego, a 24 kwietnia pokażemy w ramach Kolegium Naukowego.