Gala Nagrody im. W. Orkana


XII EDYCJA NAGRODY IM. WŁADYSŁAWA ORKANA

Nagroda im. Władysława Orkana przyznawana jest artystom i twórcom różnych dziedzin kultury, sztuki i gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem twórców  regionalnych  i  lokalnych.

 

Uroczysta gala wręczenia Nagrody im. Władysława Orkana za rok 2013 odbyła się 6 czerwca 2014 r. w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją Nagrody objęli: Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego –  Adam Jarubas. Uroczystość uświetnił  koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.          

      

Decyzją Kapituły Nagrody w składzie: płk rez. Stanisław Dąbrowski (przewodniczący), Halina Murawska (sekretarz), Bernard Antos – sekretarz Województwa Świętokrzyskiego; Zdzisław Bik – prezes Grupy Kapitałowej FASING; Eugeniusz Grzeszczak – wicemarszałek Sejmu RP; Grzegorz Małkus – wiceprezydent miasta Skarżysko-Kamienna; gen. prof. dr hab. Zygmunt Mierczyk – rektor Wojskowej Akademii Technicznej; Krzysztof Jóźwiak – przewodniczący Rady Senioralnej Fundacji im. Władysława Orkana; dr Tadeusz Skoczek – dyrektor Muzeum Niepodległości; Tomasz Skoczek – przedstawiciel Fundacji im. Władysława Orkana; ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – dyrektor Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW; prof. dr hab. Władysław Jakub Stępniak – dyrektor naczelny Archiwów Państwowych; Mirosław Szemla –  kanclerz kapituły, nagrody za upowszechnianie kultury otrzymali:

 

Bernard Ładysz za całokształt wszechstronnej działalności artystycznej;

Lucyna Kozłowska – za ocalenie od zapomnienia wycinanki ludowej oraz promowanie dziedzictwa kultury i sztuki  regionu świętokrzyskiego;

Andrzej Kozłowski – za działalność artystyczną w dziedzinie rzeźbiarstwa oraz promowanie dziedzictwa kultury i sztuki regionu świętokrzyskiego;

Marian Pilot –  za całokształt twórczości literackiej związanej z nurtem chłopskim ze szczególnym  uwzględnieniem tomu esejów „Nowy matecznik”;

Towarzystwo Przyjaciół Chorych – Hospicjum im. bł. Edmunda Bojanowskiego w  Bochni – za systematyczną, długoletnią opiekę nad ludźmi starszymi, niepełnosprawnymi i wykluczonymi oraz za stworzenie hospicjum domowego samotnych rolników;

Zespół Pieśni i Tańca „Siedlecanie”  – za wybitne  osiągnięcia artystyczne w dziedzinie upowszechniania kultury ludowej ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Bocheńskiej;

 

Laureatom serdecznie gratulujemy.

 

Galeria zdjęć

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.913657031993970.1073741903.202329319793415&type=1