FILM: Obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego


W 2023 roku przypada 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, bohaterskiego zrywu narodowowyzwoleńczego mieszkańców Rzeczypospolitej pod zaborem rosyjskim. W najdłużej trwającym powstaniu w historii Polski, obok siebie stanęli Polacy, Litwini i Rusini by wspólnie walczyć z carskim zniewoleniem i pańszczyzną. Powstanie ogarnęło wszystkie tereny Królestwa Polskiego i Ziem Zabranych przez cara, a udział w nim wzięło wielu ochotników z całej Europy – Włosi, Francuzi czy Niemcy. Po stronie powstańczej walczyła także spora ilość rosyjskich dezerterów. Zryw ten poparły najrozmaitsze opcje polityczne ówczesnego świata od Karola Marksa po papieża Piusa IX. Tak więc Powstanie Styczniowe jest zrywem, wokół którego kształtowała się jedna z pierwszych europejskich wspólnot. 

W czasie powstania cele X Pawilonu oraz podziemne kazamaty i forty Cytadeli zapełniły się tysiącami nowych więźniów. Byli to przede wszystkim uczestnicy walki zbrojnej, żołnierze i dowódcy oddziałów powstańczych. W murach Cytadeli rozegrał się również końcowy, dramatyczny akt zrywu styczniowego, jakim był proces członków Rządu Narodowego z Romualdem Trauguttem na czele.

W filmie prezentujemy Cytadelę Warszawską z lotu ptaka na której znajduje się oddział Muzeum Niepodległości – Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz relację ze styczniowych obchodów 160. rocznicy wybuchu powstania.

Zadanie zrealizowane w ramach projektu „Obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego”. Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.