Dyplom od Fundacji Polonia Union


Fundacja Polonia Union uhonorowała dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie dr. Tadeusza Skoczka dyplomem w uznaniu za wkład w promocję historii, tradycji, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego oraz budowanie porozumienia między europejczykami.

W ramach współpracy między Fundacją Polonia Union a naszym Muzeum w tym roku odbyły się obchody Święta Narodowego 3 maja, Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej „Vivat Patria”, uroczystość historyczno-artystyczna z okazji 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości pt. „SEMPER et UBIQUE”, a także bożonarodzeniowe wędrówki „WŚRÓD NOCNEJ CISZY” z okazji Świąt Bożego Narodzenia.