„Babcia najlepszą szkołą życia” – przekazy byłych więźniów Pawiaka.Prelekcja edukacyjna w ramach EDD 2022Wiedzę o przeszłości czerpiemy z różnych przekazów, w tym między innymi z relacji naszych krewnych. Dziedzictwo dziadków, ich opowieści służą jako wskazówka na przyszłość dla kolejnych pokoleń. Słowa “Babcia najlepszą szkołą życia” to określenie wnuków Marii Ginter, jednej z kobiet osadzonych w więzieniu gestapo na Pawiaku. W swoich relacjach dawni więźniowie informują o batalii, którą musieli stoczyć w okresie okupacji. Z ich słów możemy się dowiedzieć jakie czynniki pomogły im przetrwać ten niezwykle trudny czas. Niekiedy informują nas co pomogło im ułożyć na nowo życie po wojennej pożodze. Ich wspomnienia to realizacja w praktyce powiedzenia, że historia jest nauczycielką życia. Opisywana prelekcja przybliży sylwetki wybranych więźniów Pawiaka oraz fragmenty ich relacji mogące stanowić przesłanie dla kolejnych pokoleń.Wydarzenie odbywa się w ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.
Zapisy przyjmujemy pod e-mailem: pawiak@muzn.pl  


10 września 2022 r. (sobota), godz. 10.00
Muzeum Niepodległości
Muzeum Więzienia Pawiak
Dzielna 24/26
00-162 Warszawa