APEL!


Apel

 

Szanowni Państwo,

 

Muzeum Niepodległości zamierza w przyszłym roku otworzyć wystawę, pod roboczym tytułem „Kresy II Rzeczypospolitej”. Ukażemy na niej obraz „małej Ojczyzny” wielu Polaków i ich potomków, których zawierucha wojenna zmusiła do pozostawienia swoich domostw na Wschodzie. 

 

Jej celem będzie nostalgiczna wędrówka po jeziorach Wileńszczyzny, błotach i topielach Polesia, porohach Dniestru, stepach Podola. Pragniemy też przypomnieć Państwu nasz dorobek cywilizacyjny, jaki zostawiliśmy na tych ziemiach w przededniu II wojny światowej. 

 

Jeżeli Państwo posiadają pamiątki, pochodzące z lat 30.tych XX wieku, które wzbogacą naszą wystawę (pocztówki, fotografie, ich kopie, a także obiekty mające znaczenie dla regionu), prosimy o kontakt z następującymi osobami, zajmującymi się jej realizacją:

 

Michał Rybak – województwo stanisławowskie, 22 826-90-91/2 w.34

 

Krzysztof Bąkała – województwo tarnopolskie 22 826-90-91/2 w.34

 

Jerzy Wągrodzki – województwo lwowskie 22 839-23-83

 

Anna Milewska-Młynik – województwa poleskie i wołyńskie 22 839-95-79 

 

Jarosław Jaskólski, województwo wileńskie 22 839-95-70

 

Regina Madej-Janiszek – województwo nowogródzkie 22 826-90-91/2 w.55

 

Dzięki Państwa pomocy postaramy się powrócić na wystawie do kraju Waszej młodości i wspomnień.