74. rocznica mianowania prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego na Komisarza Cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy


W dniu 8 września br. minęła 74. rocznica mianowania prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego na Komisarza Cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy przez gen. Waleriana Czumę Dowódcę Obrony Warszawy we wrześniu 1939.

 

W odezwie skierowanej tego dnia do mieszkańców stolicy Starzyński pisał:

     Obejmując władzę, podporządkowuję sobie wszystkie lokalne urzędy cywilne, których przedstawiciele zgłaszać się mają po instrukcje, oraz wzywam wszystkich obywateli stolicy, aby zgodnie z wezwaniami ogłoszonymi przez radio stanęli z powrotem na swoich posterunkach, a życie codzienne toczyło się normalnie.
     Celem mej pracy jest zapewnić wojsku zaspokajanie wszelkich jego potrzeb i zabezpieczyć normalne funkcjonowanie życia codziennego ludności cywilnej.
     Policja Państwowa, a ze strony społeczeństwa Straż Obywatelska, zapewnią ludności ład i porządek.

 

    Obywatelski Komitet Pamięci Prezydenta Stefana Starzyńskiego zorganizował z tej okazji uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem Prezydenta Stefana Starzyńskiego na Placu Bankowym, w której udział wzięli przedstawiciele: władz miasta, poszczególnych dzielnic, organizacji społecznych oraz młodzieży uczącej się w szkołach, których Patronem jest Stefan Starzyński. W ceremonii nie zabrakło też delegacji Muzeum Niepodległości, do siedziby którego zebrani goście zostali zaproszeni po uroczystości na okolicznościowy wykład prof. dr. hab. Marka Drozdowskiego Tradycje Stefana Starzyńskiego w Powstaniu Warszawskim 1944.

 

1

 

 

 

 

 

 Delegacja Muzeum Niepodległości w składzie: Adam Wiszniewski, Z-za Dyrektora Muzeum oraz Agnieszka Skórska-Jarmusz i Krzysztof Bąkała. (autor: Mariusz Burkacki)

 

2