Pod dyktando ideologii. Studia z dziejów architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej


Zapraszamy na promocję książki

 

Pod dyktando ideologii. Studia z dziejów architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej

red. Paweł Knap, Szczecin 2013

 

Prelegenci: dr Aleksandra Sumorok (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi), Paweł Knap (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie), Krzysztof Mordyński (Muzeum Niepodległości w Warszawie), Andrzej Skalimowski (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk).

 

Ideologia i propaganda w każdym systemie totalitarnym uzurpuje sobie prawo do decydowania o kształcie przestrzeni publicznej. Polska Ludowa budowała nową tożsamość zgodnie z komunistyczną ideologią, degradując niekiedy historyczne dzielnice miast. W architekturze i urbanistyce forsowano monumentalne założenia architektoniczne w stylu socrealistycznym, propagandowo wykorzystywano odbudowę zniszczonych wojną miast, miejsca upamiętnień poległych żołnierzy Armii Czerwonej i inne elementy krajobrazu miejskiego. Goście spotkania, na przykładzie socrealistycznych dzielnic mieszkaniowych w Warszawie, Łodzi i Szczecinie, dyskutować będą o ideologii w urbanistyce i architekturze okresu Polski Ludowej, przypominając projekty, realizacje i ich propagandową wymowę.

  

Organizatorzy: IPN Oddział w Szczecinie, DSH.

http://www.dsh.waw.pl/pl/4_2059

 

28 lutego 2014 r. godz. 18.00

Dom Spotkań z Historią

ul. Karowa 20, Warszawa

Pod_dyktando_ideologii