XII Gala Nagrody im. Andrzeja Potoka


Zapraszamy na XII Galę Nagrody im. Andrzeja Potoka

 

w programie:

– wręczenie nagród

Recital Nie umieraj nam inteligencjo – Trzeci Oddech Kaczuchy

– poczęstunek

 

 

21 czerwca (czwartek) 2018r.,

godz. 18.00

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

al. Skazańców 25, Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laureatami honorowej nagrody za 2017 rok, ustanowionej przez Ogólnopolską Komisję Historyczną Ruchu Studenckiego, są:

1. Andrzej Janeczko

2. Jacek Jaroszyk

3. Janusz Madej

4. Paweł Szeromski

5. Stanisław Szlezyngier

 

 

Patron nagrody był człowiekiem nietuzinkowym. Student biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i medycyny Akademii Medycznej w Krakowie. Współzałożyciel Krakowskiego Jazz Clubu „Helikon”, kierownik klubu „Nowy Żaczek”, inicjator wielu interesujących imprez studenckiej kultury i studenckiego ruchu klubowego: Spotkań z balladą, Ogólnopolskiego konkursu poetyckiego o nagrodę „Wielkiej Sowy”, Ogólnopolskiej Giełdy Programowej Klubów Studenckich, Ogólnopolskiego Konkursu Klubów Studenckich o nagrodę „Czerwonej Róży”, współorganizator i przewodniczący Komitetów Organizacyjnych Ogólnopolskich Festiwali Piosenek i Piosenkarzy Studenckich (obecnie Studencki Festiwal Piosenki), Konkursu Inicjatyw Kabaretów Studenckich KIKS i innych. Był też twórcą regionalnych i ogólnopolskiego ruchu samorządowego klubów studenckich: Środowiskowej Rady Klubów Studenckich i Ogólnopolskiej Rady Klubów Studenckich. Prezes ŚRKS w Krakowie i ORKS w Warszawie. Twórca idei dokumentowania dorobku kultury studenckiej a w latach 1982 –1989 kierownik Ośrodka Dokumentacji Kultury Studenckiej przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Całe swoje życie poświęcił kulturze studenckiej, zgromadził ogromne archiwum studenckiej kultury (teatr studencki, kabaret, jazz, czasopiśmiennictwo – „Student”, „Powiększenie”, „Notes Jazzowy”, wydawnictwa Festiwali Kultury Studentów PRL). Zmarł w 1999 roku.