ARTYKUŁ: o wydarzeniach w Muzeum napisał Zielony Sztandar


W 20. numerze dwutygodnika Zielony Sztandar (27 września – 10 października 2022 roku) ukazał się artykuł o naszym Muzeum pt. Skarby ukryte w ziemi. Artykuł dotyczy wystawy pt. POIiŚ o przeszłości prezentującej odkrycia archeologiczne i paleontologiczne, których dokonano podczas budowy II linii metra w Warszawie. Oprócz fotografii na wystawie prezentowaliśmy m.in. szczątki zwierząt prehistorycznych oraz…... czytaj dalej →