List od Przewodniczącej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Dyrektor dr Tadeusz Skoczek otrzymał list od Jadwigi Zakrzewskiej, Przewodniczącej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którym wyraża ona podziękowania za umożliwienie zorganizowania posiedzenia Komisji w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie. Nasze muzeum jest miejscem, w którym zgromadzone są cenne eksponaty i dokumenty związane z historią Polski, a w szczególności z okresem walki o niepodległość…... czytaj dalej →