WYDARZENIE: Salon Dobrej Książki – Publikacja Z głębokości. Prace ofiarowane Ks. prof. dr. hab. Henrykowi Skorowskiemu


Muzeum Niepodległości wraz z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zapraszają na wyjątkowe spotkanie w ramach cyklu Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego. W środę 19 kwietnia 2023 roku o godz. 13.00 zaprezentujemy i uroczyście wręczymy publikację Z głębokości. Prace ofiarowane Ks. prof. dr. hab. Henrykowi Skorowskiemu. Laudację wygłosi ks. dr Krzysztof Niegowski. Z głębokości. Prace…... czytaj dalej →

LIST: od ks. prof. dr. hab Henryka Skorowskiego


Dyrektor Tadeusz Skoczek otrzymał list od ks. prof. dr. hab Henryka Skorowskiego, koordynatora Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Henryk Skorowski jest stałym współpracownikiem redakcji naszego wydawnictwa – Kwartalnika Kresowego. Poniżej publikujemy treść listu.... czytaj dalej →

Dziękujemy za życzenia…


Otrzymaliśmy list z życzeniami świątecznymi od ks. prof. Henryka Skorowskiego, koordynatora Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.... czytaj dalej →